Nackdelar med Tobaksfritt snus

Är tobaksfritt snus dåligt?
Tyvärr känner forskarna ännu inte till de långsiktiga hälsokonsekvenserna av nikotinpåsar ännu då det är relativt nytt.

På grund av att de inte klassificeras som rökfria tobaksprodukter av FDA, betyder det att dessa produkter inte regleras lika strikt som vanliga tobaksprodukter som cigaretter och vanligt snus.

Bristen på långsiktiga data innebär att forskare inte har något svar på hur exponering för nikotinpåsar kan vara skadligt för hälsan.

De vanligaste biverkningarna av att använda tobaksfritt snus inkluderar:

  • Illamående
  • Öm mun
  • Irritation av tandköttet, sveda, frätande
  • hicka
  • Nikotinberoende
  • Ökad återfallsrisk med tobaksprodukter
  • humörsvägningar
  • Nervositet, ångest
  • Sömnstörningar